It’s raining cats and dogs. /Leje jako z konve.
He’s as white as a sheet. /Je bílý jako stěna.
Stop beating around the bush. /Přestaň chodit kolem horké kaše.
EverJ cloud has a silver lining. /Všechno zlé je pro něco dobré.

I like all sports, but above all I enjoy hockey/ Mám rád všechny sporty, ale hlavně hokej.

I think they will suprise us. They are sure to have an ace in the hole./ Myslím, že nás překvapí. Určitě mají nějaký trumf.

Come on! Stop playing the fool and start doing something./ No tak! Přestaňte blbnout a začněte něco dělat!

 

 

You can choose everything after your own heart./ Můžeš si všechno vybrat podle svého gusta.

Against all the odds he managed to find his lost family./ Přes nepřízeň osudu se mu podařilo najít svou ztracenou rodinu.

The plane arrived ahead of time, so nobody was waiting for me at the airport./. letadlo přiletěIo dřív, a tak na mě nikdo nečekal.

Please don’t talk all at once. / Prosím nemluvte všichni najednou.

He never fixes anything./. Nikdy nic nespraví.

.He is all thumbs./. Má obě ruce levé. /Je to nemehlo/nešika.

All ofa sudden he got a laughing fit./. Zničehonic dostal záchvat smíchu.

You have to risk it. It’s all or nothing!/ Musíš to risknout. Všechno nebo nic!

I was looking for my keys all over the place but I haven’t found them anyways./. Hledal jsem klíče všude možně, ale stejně jsem je nikde nenašel.

Coca-Cola is sold all over the world./Coca-Cola se prodává na celém světě.

All that glitters isn’t gold./Není všechno zlato, co se třpytí.

All’s well that ends well./Konec dobý, všechno dobré.

Big cars are as American as apple pie./ Velká auta jsou pro Ameriku naprosto typická.

Well, you can’t compare the two daughters of hers. They’re apples and oranges./. No, její dvě dcery vůbec nemůžeš srovnávat.
Jsou úplně jiné. (Jsou jako nebe a dudy. )