Na samém severním okraji Severního Irska, v místech, kam z vnitrozemí zasahuje obrovská lávová plošina, vybíhá od pobřežních skal do moře pozoruhodné, asi 180 metrů dlouhé kamenné molo. 

Je vybudované z šestibokých sloupů zasazených do země a pevně spasovaných. V místě mořského příboje je jejich povrch zaoblený a ohlazený.

Legendy vzniku Obrova chodníku

Šestiboké sloupy jsou hezkou ukázkou vzácné symetrie v říši neživé přírody. A jejich jedinečnost vedla místní obyvatele k legendám o obrech, kteří vybudovali obrovské cesty.

Tyto představy ještě podporovaly výskyty dalších sloupovitých útvarů v sousedních mořských zátokách, kde mají poetické názvy Amfiteátr, Varhany, Král, Šlechtic, Stolec přání.

Podobné sloupovité skály se vyskytují i ve Skotsku a na ostrovech v Severním průlivu, který obě země odděluje.

Podle jedné báje se například obři obou zemí společně pokoušeli postavit kamennou cestu mezi rskem a Skotskem, posle jiných legend je to pouze dílo proslulého obra a velkého jedlíka, lovce, válečníka jménem Finn Mac Cool.

Podle jedné verze vyzval na souboj svého soupeře, skotského obra Benandonnera. Na důkaz své síly začal stavět chodník, aby mohl přejít průliv suchou nohou.

Podle jiné verze je to dílo lásky určené pro obryni ze vzdáleného skotského ostrova Staffa, k němuž chodník směřuje.