Anglicky/česky

Nadechněte lásku. Vydechněte radost.
Nadechněte radost. Vydechněte klid.
Nadechněte klid. Vydechněte lásku. Opakujte./Inhale love. Exhale joy. Inhale joy. Exhale peace. Inhale peace.
Exhale love.
Repeat.

číst více