Angličtina pro samouky

Pokud se bezplatně zaregistrujete, budou vám do emailu chodit akční nabídky, doporučuji 🙂

Angličtina

 KURZY ANGLICKY ONLINE, PRO SAMOUKY

Při učení 5 slovíček denně máte za půl roku tisícovku k dispozici a porozumíte většině běžných textů.

Při učení je vhodné použít kartičky, sami si je vyvořit, protože pořádně prozkoumáte význam slov.

Vhodný je Cambridge Dictionary.

Na jedné straně kartičky česky, na druhé anglicky.

Kurzy jsou určeny všem od začátečníků po expertní úroveň– každý si vybere tu správnou úroveň studia, která přinese nejlepší výsledky.

Vyzkoušejte si lekci zdarma.

Aplikace je funkční na telefonu, tabletu, PC.

Samozřejmě kdekoli, ale velmi povzbuzující studium jazyků je u JazykyOnline.cz

Angličtina online

Pomocí sluchátek s mikrofonem se naučíte krásně mluvit a nebudete se stydět, protože jediný, kdo to uslyší jste vy sami. Dokud se to nepovede lze opakovat a opakovat a opakovat.

Slovíčka/věty si poslechneš, nahraješ a za chvilku to zvládneš.

Následně vám přehraje slovíčko tak, jak jste ho řekli, a pak ještě jednou, jak jste ho měli říci správně. 

 

Krásně zpracované

Metoda napomáhá ukládání do dlouhodobé paměti pomocí řízeného opakování.

Abychom našim studentům jazyka co nejvíce pomohli, rozšířili jsme Ebbinghausovu křivku zapomínání o křivku řízeného učení a navrhli maximálně přínosný systém opakování s ohledem na výuku cizích jazyků. Při dodržování tohoto systému opakování si vaše paměť uchová více než 4x více nové látky, než kdybyste studovali tradičním způsobem. Tato metoda je zapracovaná do každého kurzu.

 

Svou úroveň angličtiny si lehce zjistíme testem- klikněte na odkaz

Takhle příjemně je možné zjistit jaký kurz agličtiny studovat.

Samozřejmě kdekoli, ale velmi povzbuzující studium jazyků je u JazykyOnline.cz.

Angličtina

Němčina

Francouzština

Španělština

Ruština

Italština

Pokud se bezplatně zaregistrujete, budou vám do emailu chodit akční nabídky, doporučuji 🙂

Tipy k lehkému zvládnutí angličtiny 

Slovíčka

Vedení kurzu je koncipováno tak, aby si studující uložil studijní látku do dlouhodobé paměti

Poslech

Doporučujeme poslech zpravodajství –  si procvičíte si poslech všech možných intonací.

Mluvení a výslovnost

Pokud si nejsme jisti, jak se dané slovíčko vyslovuje, můžeme toto zjistit ve slovníku nebo na YouTube v konkrétních výukových videích. 

Čtení

Pro procvičení této stránky jazyka je vhodné poctivě číst noviny, časopisy a články na internetu. 

Aplikace a výuková videa

DUOLINGO

Zkrátka si vyberete jazyk a hned se v něm učíte fungovat.

PIMSLEUR

Placená aplikace Pimsleur očekává, že budete sami mluvit

QUIZLET

Obrovskou výhodou je též intuitivnost aplikace – Quizlet si totiž pamatuje, co vám šlo a kde naopak musíte přidat.

ITALKI

Aplikace spočívá na výběru učitele konkrétního jazyka, který pak s vámi konverzuje, nejčastěji prostřednictvím Skype, Zoom nebo Teams.

YOUTUBE

Kromě klasické gramatiky zde může najít třeba i fonetická videa nebo videa zaměřující se na konkrétní téma v jazyce (např. nejčastější používané fráze).

Úrovně jazyka

ZAČÁTEČNÍCI A NOTORIČTÍ ZAČÁTEČNÍCI - A1

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí.

Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost.

Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia.

Student na této úrovni dokáže napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené.

Umí vyplnit formuláře obsahující základní osobní údaje.

MÍRNĚ POKROČILÍ - A2

Rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání). Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech.

Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.

A2-znalý začátečník
 • převážně přítomné a minulé časy,
  fráze užitečné pro telefonování
 • slovíčka, která vám umožní souvisle mluvit o vašich zálibách, zahraničních cestách a volnočasových aktivitách
 • denně originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení.
 • neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti.
 • propracovaný systém umožní si jakékoliv cvičení vyplnit znovu a tím si opravit své chyby.
 • 6 tematických kapitol.
  slovní zásobou, která se týká jídla, bydlení, nákupů a mnoho dalšího
 • Každá kapitola je spjata s gramatikou – budete schopni vyjádřit základní myšlenky a pocity.
 • 7. kapitola je věnována revizi studia, kde je opakování naučeného a připravíte se na zkoušku KET.
A2+znalý začátečník
 • příprava na KET zkoušku,
 • nová slovíčka a fráze, které využijete u lékaře, na letišti či v cizím městě
 • praktické využití jazyka
  vyjádření budoucnosti
 • rozšíření znalosti modálních sloves
 • předpřítomný a prostý čas
 • denně k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení.
 • neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti
 • motivační systém vyhodnotí vaše chyby a doporučí opakování tam, kde je prostor pro zlepšení.
 • 6 tematických kapitol – slovíčka a fráze k orientaci v cizím městě
  pravidla pro použití MUST a HAVE TO,
 • Závěrečná 7. kapitola je věnována revizi studia, kde si zopakujete, co jste se v kurzu naučili a připravíte se na zkoušku KET.

Takhle příjemně je možné zjistit jaký kurz agličtiny studovat.

Samozřejmě kdekoli, ale velmi povzbuzující studium jazyků je u JazykyOnline.cz.